Novinky

23.06.2020 Zlatý erb 2020

V pondělí 22.6.2020 jsme na krajském úřadě v Jihlavě převzali ocenění za 3. místo v krajském kole soutěže Zlatý erb za naše internetové stránky.


16.06.2020 Pouťové zábavy

Všechny zveme na tradiční pouťové zábavy, které se budou konat na cvičišti pod rybníkem Kaňovec.

26. června 2020 hraje skupina AIRBACK

27. června 2020 hraje skupina PIKARDI


05.06.2020 Setkání bojových tudorů

V sobotu 13.6.2020 jsme asistovali při zastávce bojových tudorů v naší obci. Těchto strojů vyrobila česká společnost Škoda mezi rokem 1947 až 1951 asi 417 ks. K prohlédnutí byla zároveň i naše hasičská technika.


02.06.2020 MČR Cross country Open 2020

30. a 31. května 2020 jsme asistovali jako traťoví komisaři při Mistrovství ČR Cross country Open 2020 na Šiklově mlýnu.


09.05.2020 Nový termín sběru železného šrotu

V pátek 15. května 2020 proběhne v obci sběr železného šrotu. Kdo je ochotný a chce podpořit naši činnost, může před svůj dům nachystat starý železný šrot, který členové našeho sboru v odpoledních hodinách posbírají. Získané finance budou použity k budování cvičiště pod rybníkem Kaňovec, které bude sloužit nám všem v obci.

Společně se železným šrotem proběhne i sběr starých elektrospotřebičů. Ty lze také připravit před dům a hasiči je odvezou.


Nejnovější zásahy

01.07.2020 Zvole (Westernové městečko Šiklův mlýn) - požár odpadu


19.06.2020 Bobrová - technická pomoc (pročištění ucpaného propustku)


15.06.2020 Bobrová - technická pomoc (čerpání vody)


14.06.2020 Bobrová - technická pomoc (stavění hráze z pytlů s pískem + čerpání vody ze sklepa)


14.06.2020 Bobrová - ostatní pomoc (monitoring toku řeky Bobrůvky a odstranění klád nashromážděných u mostu)