Funkce SDH

Výbor:

 • starosta - Jirčík Zdeněk
 • místostarosta, referent mládeže - Mikišek Leoš
 • velitel - Žilka Pavel
 • hospodář - Špičková Lenka, DiS.
 • referent materiálně technický - Trnka Miroslav
 • referent preventivně výchovné činnosti a ochrany obyvatelstva, vzdělavatel - Pokorný Jan
 • strojník - Klimeš Josef
 • jednatel, kronikář, referentka žen - Veselá Hana
 • člen výboru - Samek Tomáš
 • předseda kontrolní a revizní rady - Dvořák Petr
 • člen kontrolní a revizní rady - Havránek Martin, Ing. Žilka Pavel 
  Úkoly jednotlivých členů 
   

Příprava na soutěže:

 • klasika - Jirčík Zdeněk, Trnka Miroslav
 • sport - Mikišek Leoš

 

Vedoucí mládeže - Mikišek Leoš, Pokorný Jan, Fiala Petr, Drdlová Hana

Internetové stránky - Ing. Žilka Pavel

Facebookový profil - Čejková Adéla, Drdlová Hana, Fiala Petr, Pokorný Jan, Roháčková Ludmila, Samek Tomáš

Půjčování překážek, vojenských stanů - Žilka Pavel

Půjčování hasičárny, cvičiště, parketu, laviček, organizování plesů a tanečních zábav, chlazení na pivo, párty stany - Jirčík Zdeněk

Budování areálu pod rybníkem Kaňovec - Žilka Pavel, Mikišek Leoš

Zvuková aparatura - Samek Tomáš

Elektronická časomíra - Klimeš Martin

 

Dokumenty ke stažení

Funkce SDH